Wild Things Grow
What a wonderful world. Baby you and I can get lost in tonight.
parlranka 2.jpg

Trädgård

 

Trädgård

Har ni en trädgård som behöver göras om, rustas upp eller anläggas helt från början? Då är det värt att göra en plan för att rätt växter ska hamna på rätt plats. Vi börjar med ett besök hos er där vi går igenom era visioner för trädgården samt platsens förutsättningar. Tänk gärna igenom vilka färger, växter och material som önskas samt omfattningen på projektet. Tillsammans diskuterar vi möjligheterna med just er tomt och vi ger er professionell rådgivning. För detta debiterar vi 3 400 kr inklusive moms. Baserat på vad vi kommer fram till under vårt uppstartsmöte tar vi sedan fram en offert för det fortsatta designarbetet. En välplanerad trädgård höjer värdet på fastigheten. 


Pris, uppstart

SEK 3 400
(faktureras separat)

Pris, fortsättning

SEK 15 000–30 000 

Faktorer som påverkar priset är bl.a. tomtens karaktär, er ambitionsnivå och kraven av detaljeringsgrad på ritning/illustration.

Uppstart

  • Uppstartsmöte på plats hos er, cirka 2 timmars gemensam planering och konsultation

Fortsättning

  • Uppmätning av de delar eller hela trädgården 

  • Ritning / illustration med bilder

  • Växtlista

  • Materialförslag

  • Skötselråd